Quy định về giám sát trên thị trường chứng khoán

0
259

Quy định về giám sát trên thị trường chứng khoán

Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định những điều cấm trong hoạt động giao dịch chứng khoán như hành vi mua bán nội gián, lũng đoạn thị trường… Vì vậy hoạt động giám sát thị trường của SGDCK nói riêng và UBCKNN nói chung càng cần thiết nhằm mục tiêu bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, hiệu quả, bảo vệ nhà đầu tư, hạn chế tối đa rủi ro trên thị trường chứng khoán.

Luật chứng khoán 2006 quy định như sau: 

Về hệ thống giám sát

Hệ thống giám sát: Mục tiêu của hoạt động giám sát là bảo đảm các nguyên tắc hoạt động của thị trường, phòng ngừa, hạn chế rủi ro trên thị trường và xử lý vi phạm pháp luật chứng khoán và TTCK. Thông thường, hệ thống giám sát thị trường chứng khoán được xây dựng theo mô hình giám sát hai cấp:

+ Cấp 1 được thực hiện bởi các tổ chức tự quản như SGDCK, VSD. Các tổ chức này có nghĩa vụ phải xây dựng cơ sở dữ liệu, các tiêu chí cảnh báo và giám sát, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán;

+ Cấp 2 hoạt động giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán đối với các chủ thể tham gia TTCK, trong đó có SGDCK. Nhiệm vụ giám sát của UBCKNN hiện được thực hiện bởi Vụ Quản lý kinh doanh; Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán; Vụ Quản lý phát hành; Vụ Giám sát TTCK.

Về đối tượng giám sát

Đối tượng giám sát của SGDCK là hoạt động giao dịch chứng khoán tại sở. Tuy nhiên, hoạt động này do các CTCK thành viên, thành viên lưu ký, tổ chức niêm yết, các tổ chức và cá nhân khác liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán thực hiện, chính vì vậy họ cũng thuộc đối tượng giám sát của SGDCK. Ngoài ra, hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết và thành viên trên sở cũng là đối tượng của giám sát bởi SGDCK.

Hoạt động giám sát của SGDCK được thực hiện theo những nguyên tắc, nội dung, phương pháp và trình tự nhất định và chịu sự quản lý, giám sát của UBCKNN. Phạm vi của hoạt động giám sát của SGD là toàn bộ vấn đề liên quan đến giao dịch chứng khoán và hoạt động công bố thông tin của các chủ thể tham gia trên sở. Kết quả của hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán và công bố thông tin sẽ là cơ sở để UBCKNN quyết định tiến hành điều tra, thanh tra các cá nhân, tổ chức liên quan và có biện pháp xử lý vi phạm. Kết quả của hoạt động giám sát của SGDCK còn có thể làm căn cứ để Tòa án xét xử đối với những hành vi vi phạm pháp luật hình sự khi tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán đã được qui định trong Bộ luật hình sự Việt Nam.

Về phương pháp giám sát

Phương pháp phân tích: SGDCK phân tích diễn biến giao dịch xảy ra trên thị trường của từng loại chứng khoán, diễn biến chung của một nhóm chứng khoán trong một ngành và diễn biến chung của cả thị trường. Việc phân tích diễn biến giao dịch sẽ giúp phát hiện các chứng khoán có giao dịch bất thường, phát hiện các dấu hiệu vi phạm làm căn cứ cho việc kiểm tra.

Phương pháp so sánh: nhân viên giám sát thị trường sẽ tiến hành so sánh đối chiếu mức độ biến động giá và khối lượng giao dịch chứng khoán trong từng khoảng thời gian với giá và khối lượng giao dịch chứng khoán trong từng khoảng thời gian với giá và khối lượng giao dịch chứng khoán trong những khoảng thời gian trước đó, với xu hướng biến động chung của thị trường. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động giao dịch của một loại chứng khoán, nhân viên giám sát thị trường sẽ xem xét đối chiếu với các loại thông tin thị trường và những thông tin khác liên quan đến loại chứng khoán đó, từ đó tìm ra mối liên hệ, liên kết giữa các sự kiện và tìm bằng chứng làm cơ sở để kiểm tra, điều tra đối với các hành vi bị cấm và hạn chế.

Phương pháp thống kê: các dữ liệu thông tin thị trường được cập nhật thường xuyên, phân loại và lưu trữ phục vụ công tác thống kê, tìm ra những xu hướng biến động chung của ngành hoặc của cả thị trường, bổ trợ cho công tác phân tích chứng khoán.

Về nội dung hoạt động giám sát giao dịch của SGDCK

Theo Điều 7 Thông tư 13/2013/TT-BTC ngày 25/1/2013 về giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK, SGDCK có trách nhiệm:

  1. Giám sát hoạt động giao dịch, cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán trong phạm vi thị trường giao dịch chứng khoán do SGDCK tổ chức theo quy định của pháp luật;
  2. Tổ chức bộ máy giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Ban hành các quy chế, quy định, quy trình giám sát để đảm bảo thực hiện công tác giám sát một cách có hiệu quả;
  3. Giám sát diễn biến các giao dịch trong ngày, nhiều ngày, định kỳ; Phân tích, đánh giá và chịu trách nhiệm xác định rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các giao dịch bất thường nhằm kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu thao túng thị trường, giao dịch nội bộ và các hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; Xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo UBCKNN xử lý theo quy định pháp luật;
  4. Giám sát việc công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định hiện hành liên quan đến giao dịch chứng khoán của CTCK, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư;

đ. Rà soát các thông tin báo chí, tin đồn liên quan đến các giao dịch bất thường;

  1. Lập và gửi UBCKNN báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường và báo cáo theo yêu cầu về giám sát giao dịch chứng khoán của các đối tượng giám sát;
  2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giám sát.

>>>> Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.