Phân tích cơ sở pháp lý quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

0
188

Phân tích cơ sở pháp lý quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi là một quy định được thể hiện cụ thể trong Bộ luật Lao động 2012 có ý nghĩa quan trọng đối với quy định sử dụng lao động. Cụ thể như sau:

Khái niệm: 

Thời giờ làm việc được hiểu là khoảng thời gian do pháp luật quy định, theo đó Người lao động phải có mặt tại địa điểm làm việc và thực hiện những nhiệm vụ được giao phù hợp với nội quy lao động của đơn vị, điều lệ của doanh nghiệp và Hợp đồng lao động. Thời giờ nghỉ ngơi là thời gian Người lao động không phải thực hiện nghĩa vụ lao động và có toàn quyền sử dụng thời gian này theo ý mình.

 Ý nghĩa quy định: 

Đối với Người lao động thì việc này đảm bảo cho Người lao động có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lao động trong quan hệ đồng thời làm văn cho việc hưởng thụ quyền lợi như tiền lương, thưởng… và nó còn đảm bảo quyền nghỉ ngơi của Người lao động.

Đối với Người sử dụng lao động việc này giúp cho Người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất sử dụng lao động hợp lý khoa học đạt mục tiêu sản xuất, tạo cơ sở pháp lý cho Người sử dụng thực hiện quyền quản lí, điều hành, giám sát lao động.

Đối với Nhà nước, thể hiện chức năng nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức, điều hành hoạt động lao động xã hội.

Cơ sở quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi:

+ Cơ sở sinh học: lao động tiêu hao trí não, thần kinh, cơ bắp, giác quan.. do vậy phải bố trí thời giờ làm việc và nghỉ hợp lý, đảm bảo nhu cầu tự nhiên và hiệu quả lao động. Sau thời giờ làm việc phải có 1 thời gian nghỉ ngơi phù hợp nhằm tạo ra kích thích tâm lí nhất định đối với Người lao động

+ Cơ sở kinh tế – xã hội: Với khối lượng công việc và nhân công nhất định thời gian hoàn thành công việc nhiều hay ít phụ thuộc vào năng suất lao động. Việc quy định thời giờ làm việc ở các quốc gia khác nhau chủ yếu dựa trên cơ sở điều kiện kinh tế – xã hội với yếu tố quan trọng là năng suất lao động ở từng giai đoạn.

+ Cơ sở pháp lý: Người lao động trên thế giới được hưởng khung thời gian làm việc chung do các tổ chức quốc tế toàn cầu như UNO, ILO đưa ra. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho các quốc gia cụ thể hóa thời giờ làm việc phù hợp pháp luật và đặc điểm mỗi nước. Quyền làm việc và nghỉ ngơi được ghi nhận trong văn bản có giá trị pháp lý cao nhất- hiến pháp. Thời giờ làm việc được quy định trong các Văn bản pháp luật lĩnh vực lao động. Đây là cơ sở pháp lí cho các đơn vị sử dụng lao động cụ thể hóa chế độ làm việc, nghỉ ngơi phù hợp điều kiện.

>>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.