Vi phạm đất đai Hà Nội: Sở và địa phương báo chênh nhau 200 dự án

0
100

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

</p> <p>Trong báo cáo này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật về đất đai của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn còn nhiều. Việc lấn chiếm, hoang hoá, sử dụng sai mục đích, lãng phí, cho thuê lại đất sai quy định vẫn diễn ra ở một số nơi gây bức xúc cho nhân dân.</p> <p>Chẳng hạn như: Dự án án Trung tâm Thương mại Đền Lừ, quận Hoàng Mai; dự án Xây dựng Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp, quận Thanh Xuân; dự án Bệnh viện Đa khoa Quang Trung tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai; dự án Nam Đàn Plaza của công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông ở quận Nam Từ Liêm; dự án Khu đô thị Mỹ Đình 2 của Tổng công ty HUD ở quận Nam Từ Liêm…</p> <p>Đáng lưu ý, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Hà Nội, có 161 dự án có dấu hiệu vi phạm, chiểm tỷ lệ 23,1% số dự án được giao đất, cho thuê đất giai đoạn 2012-2017 với hình thức và mức độ khác nhau. </p> <p>Phổ biến nhất vẫn là: 40 dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên 12 tháng liên tục kể từ khi được giao đất trên thực địa; 47 dự án chậm tiến độ thực hiện trên 24 tháng; 22 dự án chậm hoàn thành công tác; 4 dự án chậm nghĩa vụ tài chính.</p> <p>Các vi phạm khác như sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho thuê lại không đúng quy định với 37 dự án; 11 dự án chậm vi phạm nhiều nội dung. Còn 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.</p> <p>Một số quận, huyện có số dự án chậm tiến độ, vi phạm nhiều như: Hoài Đức 51 dự án, Mê Linh 50 dự án, Nam Từ Liêm 48 dự án, Hoàng Mai 25 dự án, Bắc Từ Liêm 23 dự án…Cá biệt có một số chủ đầu tư được giao đất nhưng không liên hệ với địa phương để tiến hành các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định.</p> <p>Tuy nhiên, theo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, trong khi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo có 161 dự án chậm, có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai thì Đoàn giám sát tổng hợp từ báo cáo của 30/30 quận, huyện, con số này lên đến 383 dự án.</p> <p>“Một số đơn vị rất lúng túng, báo cáo không chính xác, không tổng hợp theo dõi, cập nhật thường xuyên dẫn đến báo cáo không đầy đủ, không đạt yêu cầu chức năng nhiệm vụ cũng như yêu cầu của Đoàn giám sát”, văn bản nêu rõ.</p> <p>Cụ thể hơn việc tổng hợp, thống kê dự án vốn ngoài ngân sách còn hạn chế, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chỉ rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo 161 dự án có dấu hiệu vi phạm (chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai); Sở Xây dựng báo cáo có 119 dự án nhà ở chậm quá 24 tháng; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 115 dự án triển khai chậm, trong đó chỉ 28 dự án chậm quá 24 tháng so với tiến độ được duyệt. </p> <p>Tổng hợp các quận, huyện báo cáo có trên 383 dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai. Có nhiều dự án trong báo cáo của quận, huyện không có trong báo cáo của Sở, ngành và ngược lại. </p> <p>“Trách nhiệm chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với nhóm dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất chậm 12 tháng; thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với nhóm dự án chậm 24 tháng theo tiến độ thực hiện phê duyệt; sở Quy hoạch và Kiến trúc đối với nhóm dự án chậm nguyên nhân điều chỉnh quy hoạch”, báo cáo nêu rõ.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbjbinning.com%2Fnha-dat%2Fvi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Vi+ph%E1%BA%A1m+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+H%C3%A0+N%E1%BB%99i%3A+S%E1%BB%9F+v%C3%A0+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+b%C3%A1o+ch%C3%AAnh+nhau+200+d%E1%BB%B1+%C3%A1n&url=http%3A%2F%2Fbjbinning.com%2Fnha-dat%2Fvi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html&via=Bjbinning+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://bjbinning.com/nha-dat/vi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://bjbinning.com/nha-dat/vi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html&media=http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Vi+ph%E1%BA%A1m+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+H%C3%A0+N%E1%BB%99i%3A+S%E1%BB%9F+v%C3%A0+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+b%C3%A1o+ch%C3%AAnh+nhau+200+d%E1%BB%B1+%C3%A1n" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Vi+ph%E1%BA%A1m+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai+H%C3%A0+N%E1%BB%99i%3A+S%E1%BB%9F+v%C3%A0+%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng+b%C3%A1o+ch%C3%AAnh+nhau+200+d%E1%BB%B1+%C3%A1n%20-%20http%3A%2F%2Fbjbinning.com%2Fnha-dat%2Fvi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://bjbinning.com/nha-dat/vi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://bjbinning.com/nha-dat/vi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html" data-text="Vi phạm đất đai Hà Nội: Sở và địa phương báo chênh nhau 200 dự án" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/lai-lon-cac-thanh-vien-ban-lanh-dao-lien-tuc-gom-co-phieu-sbt.html">Lãi lớn, các thành viên Ban lãnh đạo liên tục gom cổ phiếu SBT</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/vietinbank-8-nam-lien-tiep-top-10-doanh-nghiep-nop-thue-lon-nhat.html">VietinBank: 8 năm liên tiếp Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://bjbinning.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-15T15:51:48+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-15T15:51:48+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://bjbinning.com/nha-dat/vi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Bjbinning news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Vi phạm đất đai Hà Nội: Sở và địa phương báo chênh nhau 200 dự án"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5ed725c2a2e05_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5ed725c2a2e05" ><script>var block_td_uid_3_5ed725c2a2e05 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.id = "td_uid_3_5ed725c2a2e05"; block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5ed725c2a2e05_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5ed725c2a2e05_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":6146,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.post_count = "6"; block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.found_posts = "3454"; block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.header_color = ""; block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5ed725c2a2e05.max_num_pages = "576"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5ed725c2a2e05); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5ed725c35ffd3" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5ed725c2a2e05" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5ed725c36061b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5ed725c2a2e05" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5ed725c2a2e05 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/con-lua-chon-nao-dac-dia-hon-king-city-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Còn lựa chọn nào đắc địa hơn King City –  Địa Ốc Long Phát?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Còn lựa chọn nào đắc địa hơn King City –  Địa Ốc Long Phát?"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/con-lua-chon-nao-dac-dia-hon-king-city-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Còn lựa chọn nào đắc địa hơn King City –  Địa Ốc Long Phát?">Còn lựa chọn nào đắc địa hơn King City –  Địa Ốc Long Phát?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/khu-do-thi-dia-oc-long-phat-hap-dan-gioi-dau-tu-bat-dong-san.html" rel="bookmark" title="Khu đô thị Địa Ốc Long Phát hấp dẫn giới đầu tư bất động sản"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu đô thị Địa Ốc Long Phát hấp dẫn giới đầu tư bất động sản"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/khu-do-thi-dia-oc-long-phat-hap-dan-gioi-dau-tu-bat-dong-san.html" rel="bookmark" title="Khu đô thị Địa Ốc Long Phát hấp dẫn giới đầu tư bất động sản">Khu đô thị Địa Ốc Long Phát hấp dẫn giới đầu tư bất động sản</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/vi-sao-dia-oc-long-phat-tai-long-an-la-lua-chon-cua-cac-nha-dau-tu-bds.html" rel="bookmark" title="Vì sao Địa Ốc Long Phát tại Long An là lựa chọn của các nhà đầu tư BĐS"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vì sao Địa Ốc Long Phát tại Long An là lựa chọn của các nhà đầu tư BĐS"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/vi-sao-dia-oc-long-phat-tai-long-an-la-lua-chon-cua-cac-nha-dau-tu-bds.html" rel="bookmark" title="Vì sao Địa Ốc Long Phát tại Long An là lựa chọn của các nhà đầu tư BĐS">Vì sao Địa Ốc Long Phát tại Long An là lựa chọn của các nhà đầu tư BĐS</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-tai-ho-tram-noi-xung-dang-de-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát tại Hồ Tràm – Nơi xứng đáng để đầu tư"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát tại Hồ Tràm – Nơi xứng đáng để đầu tư"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-tai-ho-tram-noi-xung-dang-de-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát tại Hồ Tràm – Nơi xứng đáng để đầu tư">Địa Ốc Long Phát tại Hồ Tràm – Nơi xứng đáng để đầu tư</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/suc-hut-manh-me-cua-dat-nen-dia-oc-long-phat-o-khu-cong-nghiep-an-phuoc.html" rel="bookmark" title="Sức hút mạnh mẽ của đất nền Địa Ốc Long Phát ở khu công nghiệp An Phước"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sức hút mạnh mẽ của đất nền Địa Ốc Long Phát ở khu công nghiệp An Phước"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/suc-hut-manh-me-cua-dat-nen-dia-oc-long-phat-o-khu-cong-nghiep-an-phuoc.html" rel="bookmark" title="Sức hút mạnh mẽ của đất nền Địa Ốc Long Phát ở khu công nghiệp An Phước">Sức hút mạnh mẽ của đất nền Địa Ốc Long Phát ở khu công nghiệp An Phước</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/uu-diem-hut-nha-dau-tu-cua-dia-oc-long-phat-tai-phan-thiet.html" rel="bookmark" title="Ưu điểm hút Nhà đầu tư của Địa Ốc Long Phát tại Phan Thiết"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Ưu điểm hút Nhà đầu tư của Địa Ốc Long Phát tại Phan Thiết"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/uu-diem-hut-nha-dau-tu-cua-dia-oc-long-phat-tai-phan-thiet.html" rel="bookmark" title="Ưu điểm hút Nhà đầu tư của Địa Ốc Long Phát tại Phan Thiết">Ưu điểm hút Nhà đầu tư của Địa Ốc Long Phát tại Phan Thiết</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5ed725c2a2e05" data-td_block_id="td_uid_3_5ed725c2a2e05"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5ed725c2a2e05" data-td_block_id="td_uid_3_5ed725c2a2e05"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/vi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://bjbinning.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6146' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="4aa9cdadea" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="41"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5ed725c36542b_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5ed725c36542b" ><script>var block_td_uid_8_5ed725c36542b = new tdBlock(); block_td_uid_8_5ed725c36542b.id = "td_uid_8_5ed725c36542b"; block_td_uid_8_5ed725c36542b.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5ed725c36542b_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5ed725c36542b_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5ed725c36542b.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5ed725c36542b.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5ed725c36542b.post_count = "3"; block_td_uid_8_5ed725c36542b.found_posts = "34222"; block_td_uid_8_5ed725c36542b.header_color = "#"; block_td_uid_8_5ed725c36542b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5ed725c36542b.max_num_pages = "11408"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5ed725c36542b); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5ed725c36542b class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/ban-va-lap-dat-may-lanh-tan-nha.html" rel="bookmark" title="Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/thi-cong-may-lanh-Daiki-150x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/thi-cong-may-lanh-Daiki-150x150.png 150w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/thi-cong-may-lanh-Daiki-300x300.png 300w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/thi-cong-may-lanh-Daiki-420x420.png 420w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/thi-cong-may-lanh-Daiki.png 600w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/ban-va-lap-dat-may-lanh-tan-nha.html" rel="bookmark" title="Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà">Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bjbinning.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bjbinning.com/author/maylanh24h">0932088994</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-06-03T02:38:06+00:00" >3 Tháng Sáu, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/ban-va-lap-dat-may-lanh-tan-nha.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà Với một nơi mà khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm như Thành Phố Hồ Chí Minh ... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/dieu-kien-mo-co-so-ban-thuc-pham-chuc-nang.html" rel="bookmark" title="Điều kiện mở cơ sở bán thực phẩm chức năng"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/mo-cong-ty-kinh-doanh-thuc-pham-chuc-nang-150x150.jpg" alt="" title="Điều kiện mở cơ sở bán thực phẩm chức năng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/dieu-kien-mo-co-so-ban-thuc-pham-chuc-nang.html" rel="bookmark" title="Điều kiện mở cơ sở bán thực phẩm chức năng">Điều kiện mở cơ sở bán thực phẩm chức năng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bjbinning.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bjbinning.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-06-02T14:27:12+00:00" >2 Tháng Sáu, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/dieu-kien-mo-co-so-ban-thuc-pham-chuc-nang.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thực phẩm chức năng đang dần trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống. Do đó, có rất nhiều công ty kinh doanh... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/chua-duoc-phan-loai/cay-bang-singapore-va-5-uu-diem-dang-chu-y.html" rel="bookmark" title="cây bàng Singapore và 5 ưu điểm đáng chú ý"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-150x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-150x150.png 150w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-300x300.png 300w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-768x768.png 768w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-696x696.png 696w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-420x420.png 420w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9.png 900w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="cây bàng Singapore và 5 ưu điểm đáng chú ý"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/chua-duoc-phan-loai/cay-bang-singapore-va-5-uu-diem-dang-chu-y.html" rel="bookmark" title="cây bàng Singapore và 5 ưu điểm đáng chú ý">cây bàng Singapore và 5 ưu điểm đáng chú ý</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bjbinning.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bjbinning.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-06-02T10:59:42+00:00" >2 Tháng Sáu, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bjbinning.com/chua-duoc-phan-loai/cay-bang-singapore-va-5-uu-diem-dang-chu-y.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta từng nghe về cây bàng rồi. Nhưng dùng bàng làm cảnh thì mới chỉ xuất hiện... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://bjbinning.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://bjbinning.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://bjbinning.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://bjbinning.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://bjbinning.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://bjbinning.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://bjbinning.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://bjbinning.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://bjbinning.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://bjbinning.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://bjbinning.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://bjbinning.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://bjbinning.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://bjbinning.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/bong99" title="Link vào nhà cái Bong99 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/bong99</a>, <a href="https://tipkeomoingay.club/keo-thom" title="Tip Kèo Thơm - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/keo-thom</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">Gamebai.club</a> , |<strong><a href="https://www.vwinaff.com/vn/a/1590004/172705" tag="vwin" rel="dofollow" title="vwin" target="blank">vwin</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/ban-va-lap-dat-may-lanh-tan-nha.html" rel="bookmark" title="Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/thi-cong-may-lanh-Daiki-100x70.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/thi-cong-may-lanh-Daiki-100x70.png 100w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/thi-cong-may-lanh-Daiki-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/ban-va-lap-dat-may-lanh-tan-nha.html" rel="bookmark" title="Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà">Bán và lắp đặt máy lạnh tận nhà</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-06-03T02:38:06+00:00" >3 Tháng Sáu, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/dieu-kien-mo-co-so-ban-thuc-pham-chuc-nang.html" rel="bookmark" title="Điều kiện mở cơ sở bán thực phẩm chức năng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/mo-cong-ty-kinh-doanh-thuc-pham-chuc-nang-100x70.jpg" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/mo-cong-ty-kinh-doanh-thuc-pham-chuc-nang-100x70.jpg 100w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/mo-cong-ty-kinh-doanh-thuc-pham-chuc-nang-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Điều kiện mở cơ sở bán thực phẩm chức năng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/dieu-kien-mo-co-so-ban-thuc-pham-chuc-nang.html" rel="bookmark" title="Điều kiện mở cơ sở bán thực phẩm chức năng">Điều kiện mở cơ sở bán thực phẩm chức năng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-06-02T14:27:12+00:00" >2 Tháng Sáu, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/chua-duoc-phan-loai/cay-bang-singapore-va-5-uu-diem-dang-chu-y.html" rel="bookmark" title="cây bàng Singapore và 5 ưu điểm đáng chú ý"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-100x70.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-100x70.png 100w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2020/06/865eef0e332560dfb2cad716028410a9-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="cây bàng Singapore và 5 ưu điểm đáng chú ý"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/chua-duoc-phan-loai/cay-bang-singapore-va-5-uu-diem-dang-chu-y.html" rel="bookmark" title="cây bàng Singapore và 5 ưu điểm đáng chú ý">cây bàng Singapore và 5 ưu điểm đáng chú ý</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-06-02T10:59:42+00:00" >2 Tháng Sáu, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5ed725c3a3d66 --> <script type='text/javascript' src='http://bjbinning.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://bjbinning.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.14'></script> <script type='text/javascript' src='http://bjbinning.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.14'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://bjbinning.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://bjbinning.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://bjbinning.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.9.2 on 2020-06-03 04:23:31 -->