Nông nghiệp hữu cơ được Nhà nước dành nhiều hỗ trợ

0
47

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó có nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ.

</p> <p>Cụ thể, theo Nghị định 109, Chính phủ sẽ hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt.</p> <p>Chính phủ cũng hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại); về hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ, định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.</p> <p>Ngoài ra, Chính phủ cũng hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam, định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi, thủy sản và chi phí nhân rộng mô hình theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.</p> <p>Tại Diễn đàn “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ – Xu thế hội nhập quốc tế” diễn ra hồi cuối năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, sản xuất nông nghiệp hữu cơ là một phương thức sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường và góp phần quan trọng để phục hồi, duy trì, bảo dưỡng hệ sinh thái tự nhiên cũng như sức khỏe con người. Phát triển nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng của thế giới và Việt Nam sẽ đón đầu xu hướng đó. </p> <p>Thế giới có 50,9 triệu ha được canh tác hữu cơ và tiềm năng thị trường tới 81,6 tỷ USD. </p> <p>Tại Việt Nam đến nay có 33/63 tỉnh, thành phố đã phát triển nhiều mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ với diện tích đạt hơn 76,6 nghìn ha, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2010. Khoảng 60 tập đoàn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ – lĩnh vực được xem là có nhiều thuận lợi để phát triển ở Việt Nam. </p> <p>Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp hữu cơ cũng gặp nhiều thách thức như đa số nông dân chưa muốn chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ do quy trình sản xuất khắt khe, phải có thời gian dài để cải tạo đất, chi phí sản xuất cao, thị trường cho sản phẩm của nông nghiệp hữu cơ chưa ổn định.</p> <p>Bên cạnh đó, số ít các doanh nghiệp được chứng nhận quốc tế, sản xuất hữu cơ của nhiều hộ nông dân dựa trên cơ sở tự nguyện, chưa có hệ thống giám sát chất lượng, lòng tin của người tiêu dùng chưa được đảm bảo.</p> <p>Đặc biệt, thách thức lớn trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ là thiếu khung pháp lý đồng bộ cho sản xuất, chứng nhận.</p> <p>Do đó, Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15/10/2018 có riêng một chương quy định về chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản… sẽ hạn chế tình trạng tự chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên thị trường thời gian qua.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbjbinning.com%2Fnha-dat%2Fnong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+h%E1%BB%AFu+c%C6%A1+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+d%C3%A0nh+nhi%E1%BB%81u+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3&url=http%3A%2F%2Fbjbinning.com%2Fnha-dat%2Fnong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html&via=Bjbinning+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://bjbinning.com/nha-dat/nong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://bjbinning.com/nha-dat/nong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html&media=http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+h%E1%BB%AFu+c%C6%A1+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+d%C3%A0nh+nhi%E1%BB%81u+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+h%E1%BB%AFu+c%C6%A1+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+d%C3%A0nh+nhi%E1%BB%81u+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3%20-%20http%3A%2F%2Fbjbinning.com%2Fnha-dat%2Fnong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://bjbinning.com/nha-dat/nong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://bjbinning.com/nha-dat/nong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html" data-text="Nông nghiệp hữu cơ được Nhà nước dành nhiều hỗ trợ" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/cuoc-song-tien-nghi-voi-loat-tien-ich-tai-diamond-riverside.html">Cuộc sống tiện nghi với loạt tiện ích tại Diamond Riverside</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/chung-khoan-sang-49-vhm-chua-du-suc-cuu-chi-so.html">Chứng khoán sáng 4/9: VHM chưa đủ sức cứu chỉ số</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://bjbinning.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-03T10:37:52+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-03T10:37:52+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://bjbinning.com/nha-dat/nong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Bjbinning news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nông nghiệp hữu cơ được Nhà nước dành nhiều hỗ trợ"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5d2fddd18963c_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5d2fddd18963c" ><script>var block_td_uid_3_5d2fddd18963c = new tdBlock(); block_td_uid_3_5d2fddd18963c.id = "td_uid_3_5d2fddd18963c"; block_td_uid_3_5d2fddd18963c.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5d2fddd18963c_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5d2fddd18963c_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9508,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5d2fddd18963c.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5d2fddd18963c.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5d2fddd18963c.post_count = "6"; block_td_uid_3_5d2fddd18963c.found_posts = "3427"; block_td_uid_3_5d2fddd18963c.header_color = ""; block_td_uid_3_5d2fddd18963c.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5d2fddd18963c.max_num_pages = "572"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5d2fddd18963c); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5d2fddd1a365f" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5d2fddd18963c" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5d2fddd1a3669" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5d2fddd18963c" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5d2fddd18963c class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/su-dung-dich-vu-sua-chua-nha-cu-gia-re-giup-gia-chu-tiet-kiem-chi-phi.html" rel="bookmark" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/sua-chua-nha-o-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/sua-chua-nha-o-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/sua-chua-nha-o-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="Sửa nhà có nhất thiết phải thuê thiết kế?" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/su-dung-dich-vu-sua-chua-nha-cu-gia-re-giup-gia-chu-tiet-kiem-chi-phi.html" rel="bookmark" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí">Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/flc-miami-district-khu-nha-pho-cao-cap-giai-tri-cao-cap-nhat-khu-vuc.html" rel="bookmark" title="FLC Miami District Khu nhà phố cao cấp giải trí cao cấp nhất khu vực"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="FLC Miami District Khu nhà phố cao cấp giải trí cao cấp nhất khu vực"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/flc-miami-district-khu-nha-pho-cao-cap-giai-tri-cao-cap-nhat-khu-vuc.html" rel="bookmark" title="FLC Miami District Khu nhà phố cao cấp giải trí cao cấp nhất khu vực">FLC Miami District Khu nhà phố cao cấp giải trí cao cấp nhất khu vực</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/swan-city-dn-tien-hanh-phuong-cham-tang-cuong-khoi-he-thong-tien-ich-chuan-quoc-te.html" rel="bookmark" title="Swan City ĐN tiến hành phương châm tăng cường khối hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Swan City ĐN tiến hành phương châm tăng cường khối hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/swan-city-dn-tien-hanh-phuong-cham-tang-cuong-khoi-he-thong-tien-ich-chuan-quoc-te.html" rel="bookmark" title="Swan City ĐN tiến hành phương châm tăng cường khối hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế">Swan City ĐN tiến hành phương châm tăng cường khối hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/tren-20-ngan-khach-quan-tam-da-di-vao-voi-khu-tich-hop-jam-swan-park.html" rel="bookmark" title="Trên 20 ngàn khách quan tâm đã đi vào với khu tích hợp Jam Swan Park"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trên 20 ngàn khách quan tâm đã đi vào với khu tích hợp Jam Swan Park"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/tren-20-ngan-khach-quan-tam-da-di-vao-voi-khu-tich-hop-jam-swan-park.html" rel="bookmark" title="Trên 20 ngàn khách quan tâm đã đi vào với khu tích hợp Jam Swan Park">Trên 20 ngàn khách quan tâm đã đi vào với khu tích hợp Jam Swan Park</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/khu-do-thi-movenpick-resort-spa-quy-nhon-song-tre-trung.html" rel="bookmark" title="Khu đô thị Mövenpick Resort & Spa Quy Nhơn sống trẻ trung"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu đô thị Mövenpick Resort & Spa Quy Nhơn sống trẻ trung"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/khu-do-thi-movenpick-resort-spa-quy-nhon-song-tre-trung.html" rel="bookmark" title="Khu đô thị Mövenpick Resort & Spa Quy Nhơn sống trẻ trung">Khu đô thị Mövenpick Resort & Spa Quy Nhơn sống trẻ trung</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/coastal-hill-flc-quy-nhon-hoat-dong-ngoai-troi-san-pham-tot.html" rel="bookmark" title="Coastal Hill FLC Quy Nhon hoạt động ngoài trời sản phẩm tốt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Coastal Hill FLC Quy Nhon hoạt động ngoài trời sản phẩm tốt"/></a></div> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/coastal-hill-flc-quy-nhon-hoat-dong-ngoai-troi-san-pham-tot.html" rel="bookmark" title="Coastal Hill FLC Quy Nhon hoạt động ngoài trời sản phẩm tốt">Coastal Hill FLC Quy Nhon hoạt động ngoài trời sản phẩm tốt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5d2fddd18963c" data-td_block_id="td_uid_3_5d2fddd18963c"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5d2fddd18963c" data-td_block_id="td_uid_3_5d2fddd18963c"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nong-nghiep-huu-co-duoc-nha-nuoc-danh-nhieu-ho-tro.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://bjbinning.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9508' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="b59df6c4d6" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="206"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5d2fddd1a76e0_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5d2fddd1a76e0" ><script>var block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.id = "td_uid_8_5d2fddd1a76e0"; block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5d2fddd1a76e0_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5d2fddd1a76e0_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.post_count = "3"; block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.found_posts = "33292"; block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.header_color = "#"; block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0.max_num_pages = "11098"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5d2fddd1a76e0); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5d2fddd1a76e0 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/nhan-hieu-noi-tieng-dac-diem-va-vai-tro-gi.html" rel="bookmark" title="Nhãn hiệu nổi tiếng đặc điểm và vai trò gì?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/tải-xuống-150x150.jpg" alt="" title="Nhãn hiệu nổi tiếng đặc điểm và vai trò gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/nhan-hieu-noi-tieng-dac-diem-va-vai-tro-gi.html" rel="bookmark" title="Nhãn hiệu nổi tiếng đặc điểm và vai trò gì?">Nhãn hiệu nổi tiếng đặc điểm và vai trò gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bjbinning.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bjbinning.com/author/batrung93">batrung93</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-18T02:30:03+00:00" >18 Tháng Bảy, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/nhan-hieu-noi-tieng-dac-diem-va-vai-tro-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam (khoản 20, Điều... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/su-dung-dich-vu-sua-chua-nha-cu-gia-re-giup-gia-chu-tiet-kiem-chi-phi.html" rel="bookmark" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/sua-chua-nha-o-150x150.png" alt="Sửa nhà có nhất thiết phải thuê thiết kế?" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/su-dung-dich-vu-sua-chua-nha-cu-gia-re-giup-gia-chu-tiet-kiem-chi-phi.html" rel="bookmark" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí">Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bjbinning.com/author/maylanh24h">0932088994</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-17T11:48:57+00:00" >17 Tháng Bảy, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/su-dung-dich-vu-sua-chua-nha-cu-gia-re-giup-gia-chu-tiet-kiem-chi-phi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dịch vụ sửa chữa nhà tổng thể giá rẻ tại TPHCM đang được nhiều khách hàng lựa chọn bởi nhiều ưu điểm vượt trội.... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/thu-mua-phe-lieu-tai-tphcm-binh-duong-cua-nha-may-xi-nghiep.html" rel="bookmark" title="Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/cong-ty-xu-ly-rac-thai-cong-nghiep-150x150.jpg" alt="Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp" title="Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/thu-mua-phe-lieu-tai-tphcm-binh-duong-cua-nha-may-xi-nghiep.html" rel="bookmark" title="Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp">Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bjbinning.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bjbinning.com/author/maylanh24h">0932088994</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-17T11:19:13+00:00" >17 Tháng Bảy, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/thu-mua-phe-lieu-tai-tphcm-binh-duong-cua-nha-may-xi-nghiep.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dịch vụ thu mua Phế liệu là những vật hỏng hóc, bỏ đi trong sinh hoạt, trong sản xuất và trong kinh doanh. Nó... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://bjbinning.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://bjbinning.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://bjbinning.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://bjbinning.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://bjbinning.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://bjbinning.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://bjbinning.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://bjbinning.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://bjbinning.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://bjbinning.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://bjbinning.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://bjbinning.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://bjbinning.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://bjbinning.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://bjbinning.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="link bong88" rel="dofollow" title="link bong88" target="blank">link bong88</a></strong>| <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="link vao W88" rel="dofollow" title="link vao W88" target="blank">link vao W88</a></strong>| <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/nhan-dinh-bong-da-24h" title="Nhận Định Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/nhan-dinh-bong-da-24h</a> , <a href="https://keobet88.com/">vao 188bet</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="link vao letou" rel="dofollow" title="link vao letou" target="blank">link vao letou</a></strong>| |<strong><a href="https://linkm88pic.com" tag=" m88" rel="dofollow" title=" m88" target="blank"> m88</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/nhan-hieu-noi-tieng-dac-diem-va-vai-tro-gi.html" rel="bookmark" title="Nhãn hiệu nổi tiếng đặc điểm và vai trò gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/tải-xuống-100x70.jpg" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/tải-xuống-100x70.jpg 100w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/tải-xuống-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nhãn hiệu nổi tiếng đặc điểm và vai trò gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/phap-luat/nhan-hieu-noi-tieng-dac-diem-va-vai-tro-gi.html" rel="bookmark" title="Nhãn hiệu nổi tiếng đặc điểm và vai trò gì?">Nhãn hiệu nổi tiếng đặc điểm và vai trò gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-18T02:30:03+00:00" >18 Tháng Bảy, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/su-dung-dich-vu-sua-chua-nha-cu-gia-re-giup-gia-chu-tiet-kiem-chi-phi.html" rel="bookmark" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/sua-chua-nha-o-100x70.png" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/sua-chua-nha-o-100x70.png 100w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/sua-chua-nha-o-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Sửa nhà có nhất thiết phải thuê thiết kế?" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/nha-dat/su-dung-dich-vu-sua-chua-nha-cu-gia-re-giup-gia-chu-tiet-kiem-chi-phi.html" rel="bookmark" title="Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp gia chủ tiết kiệm chi phí">Sử dụng dịch vụ sửa chữa nhà cũ giá rẻ giúp...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-17T11:48:57+00:00" >17 Tháng Bảy, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/thu-mua-phe-lieu-tai-tphcm-binh-duong-cua-nha-may-xi-nghiep.html" rel="bookmark" title="Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/cong-ty-xu-ly-rac-thai-cong-nghiep-100x70.jpg" srcset="http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/cong-ty-xu-ly-rac-thai-cong-nghiep-100x70.jpg 100w, http://bjbinning.com/wp-content/uploads/2019/07/cong-ty-xu-ly-rac-thai-cong-nghiep-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp" title="Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bjbinning.com/san-pham-dich-vu/thu-mua-phe-lieu-tai-tphcm-binh-duong-cua-nha-may-xi-nghiep.html" rel="bookmark" title="Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy, xí nghiệp">Thu mua phế liệu tại TPHCM Bình Dương của nhà máy,...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-07-17T11:19:13+00:00" >17 Tháng Bảy, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5d2fddd1e233f --> <script type='text/javascript' src='http://bjbinning.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://bjbinning.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://bjbinning.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://bjbinning.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://bjbinning.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://bjbinning.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 2.9.2 on 2019-07-18 02:47:45 -->